Fysio Team Hoorn

Lymfedrainage, oedeemtherapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht (lymfe) in een arm of been. Het is een chronische aandoening. Lymfedrainage of oedeemtherapie heeft tot doel het vocht zoveel mogelijk af te voeren.

Waardoor ontstaat oedeem?
Oedeem kan een bijwerking zijn van:

 een operatie waarbij klieren zijn verwijderd
 een oncologische ingreep
 bestraling, een chemokuur of medicijnen
 trombose of operatie van de bloedvaten
 lipoedeem.

 

Wat is lymfe?
Lymfe is een belangrijk onderdeel van het afweersysteem. Het stroomt door een uitgebreid netwerk van vaten: het lymfestelsel. De klieren zijn ook onderdeel van dit stelsel. Ze filteren de lymfe en halen er lichaamsvreemde stoffen uit, zoals bacteriën, kankercellen en celresten. Die worden afgegeven aan het bloed. Via de bloedbaan worden ze dan door het lichaam uitgescheiden. Als het lymfestelsel overbelast wordt, kan een oedeem ontstaan.

Waaruit bestaat de behandeling?
Er zijn verschillende mogelijkheden:

Massage: de therapeut masseert het vocht naar een andere plek in het lymfesysteem, vanwaar het in de circulatie kan worden opgenomen.

Compressietherapie: met bandages wordt druk op de vochtophoping uitgeoefend. Dit gaat het uittreden van vocht tegen en stimuleert de afvoer ervan.

Lymftaping: werkt ongeveer als compressietherapie, maar dan met tape.

Oefentherapie: dit doet u zelf. Afwisselend spant en ontspant u uw (been)spieren. Hierdoor ‘pompt’ u steeds even bloed en lymfe omhoog.

Welke behandeling(en) de therapeut kiest, hangt af van de ernst, de oorzaak en de duur van het oedeem.

Wat is het resultaat?
De behandeling heeft tot doel het oedeem te verminderenen het lymfestelsel beter te laten functioneren. Daardoor vermindert de pijn en spanning en wordt de kans op infectie kleiner.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.nvfl.nl, de site van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Lymfologie.

 

vormgeving studio2B