Fysio Team Hoorn

Specialisaties

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten van het houdings en bewegingsapparaat. Deze klachten kunnen tijdens het werk, sporten of ten gevolge van een ongeval ontstaan. Ook kan er sprake zijn van een ziekte, een "verkeerde”beweging, of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw activiteiten in het dagelijkse leven voort kunt zetten. Door gerichte begeleiding leert u verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat goed is en wat de problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen.

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen moet blijken tijdens de screening en intake,maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Het eerste consult

Als u zonder verwijzing komt vindt er eerst een screening plaats. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Indien nodig kan de fysiotherapeut u alsnog naar de huisarts doorsturen.
Bij een indicatie fysiotherapie volgt er na de screening een intake en lichamelijk onderzoek.
We kijken niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoeken tevens waardoor de klacht ontstaat. Daarnaast wordt er gekeken of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die verband houden met de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een vervolg behandeling gemaakt.
Ook kan een huisarts of specialist u verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

http://www.fysiotherapie.nl/

 

vormgeving studio2B